Κλείσε Ραντεβού


Τα ατόμα με Διαταραχή Πανικού παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενες κρίσεις οι οποίες ακολουθούνται από έντονη ανησυχία για το πότε θα ξαναπάθουν μια κρίση. Η τρίαδα που συντελεί το πρόβλημα είναι:

Φόβος πως θα πάθουν κάτι κακό όπως έμφραγμα, εγκεφαλικό, λιποθυμία, η θα τρελλαθούν.

Αποφυγές είτε μερικές όπως για παράδειγμα κουβαλάνε μαζί τους αντικείμενα πχ νερό, φάρμακα, εικόνες ή έχουν την ανάγκη να συνοδεύονται από κάποιον άλλο στις εξόδους τους. Είτε πλήρεις αποφυγές όπου τό άτομο δεν εκτίθεται καθόλου στην κατάσταση που φοβάται όπως για παράδειγμα δεν μπαίνω καθόλου στο μετρό, ακόμα και με συνοδεία άλλου.

Έκπτωση στη λειτουργικότητα. Το άτομο εξαιτίας του φόβου των κρίσεων αποκτά δυσκολίες στην επαγγελματική, κοινωνική ζωή του.

                                                                        Panic attacks

 

 

Αντιμετώπιση

Εξαιτίας των αποφυγών το άτομο δεν έχει την ευκαιρία νέων διορθωτικών θετικών εμπειριών. Μέσω της Θεραπείας Συμπεριφοράς το άτομο μαθαίνει για την φύση του προβλήματος και ενισχύεται ώστε να εκτεθεί σταδιακά στα φοβογόνα ερεθίσματα που αποφεύγει. Νέες εμπειρίες επιτυχίας καταγράφονται στην κυτταρική μνήμη και ο πάσχων σταδιακά αποσυνδέει τις καταστάσεις που απέφευγε με τον κίνδυνο. Έτσι σπάει ο φαύλος κύκλος που συντηρεί το προβλημα μέσω των αποφυγών.

Copyright © 2020 giannisvlontakis.gr.

Developed by Sphere Web Solutions.

LOGIN