• Αυτό που νοιώθετε δεν είναι βλαβερό ή επικίνδυνο. Τίποτα χειρότερο δεν θα συμβεί.
  • Σταματήστε να προσθέτετε στον πανικό και άλλο πανικό με το τι ΘΑ μπορούσε να συμβεί.
  • Αξιολογείστε αυτό που συμβαίνει στο σώμα σας εκείνη τη στιγμή και όχι αυτό που φοβάστε πως θα συμβεί.
  • Αποδεχθείτε αυτό που σας συμβαίνει και μην το πολεμάτε.
  • Παρατηρείστε γύρως σας το περιβάλλον και διαπιστώστε πως τίποτα επικίνδυνο δεν συμβαίνει.
  • Ξεκινήστε να κάνετε αναπνοές περίπου για 3 δευτερόλεπτα εισπνοή και και 3 εκπνοή καθισμένοι κάπου χαλαρώνοντας τους ώμους σε κάθε εκπνοή.
  • Κάθε φορά που δεν αποφεύγετε το φοβο είναι νίκη στον φόβο και σημαντική πρόοδος.

Copyright © 2020 giannisvlontakis.gr.

Developed by Sphere Web Solutions.

LOGIN