Κλείσε Ραντεβού


Η σχέση  αποτελεί ένα ισοζύγιο ανταλλαγής και ενισχύσεων. Από τη στιγμή που υπάρχουν δύο στην συνισταμένη είναι φανερό πως η συμπεριφορά του καθενός επηρεάζει και επηρεάζεται από τον άλλο. Οι τσακωμοί, ή ελλειψη εγγύτητας, οι δυσκολίες στην επικοινωνία, σεξουαλικά προβλήματα, κοινωνικοοικονομικοί λόγοι, διαφωνίες στην ανατροφή των παιδίων είναι μερικοί από τους λόγους που το ζευγάρι αποφασίζει να συμβουλευτεί έναν ειδικό.

Η συμπεριφορά και ο τρόπος επικοινωνίας που παρουσιάζει ένα ζευγάρι με προβλήματα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά :

Αρνητισμός που εκφράζεται είτε λεκτικά είτε εξωλεκτικά. Η σταση του σώματος, απουσία χαμόγελου, η κριτική και η αποδοκιμασία είναι μερικές από τις εκφράσεις αρνητικής στάσης.

Απόδοση ευθυνών στον άλλο. Πολλά ζευγάρια με δυσκολίες έχουν την τάση να θεωρούν πως τα δεινά της σχέσης οφείλονται στη στάση και συμπεριφορά του άλλου μέλους.

Η μετάβαση από την εξιδανίκευση στην υποτίμηση του συντρόφου. Τα ζευγάρια στην αρχή της σχέσης είναι φυσιολογικό να εξιδανικεύουν τον σύντροφό τους. Η καθημερινότηα και οι δυσκολίες, η ρουτίνα και σημαντικά γεγονότα ζωής καταλήγουν πολλές φορες στην πλήρη υποτίμηση του αλλου.

Εμπόδια στην επικοινωνία. Πολύ συχνά δεν ακούει ο ένας τον άλλο, παρερμηνεύονται λέξεις και υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης.


Η παρουσία κινήτρου για διάσωση της σχέσης και η ειλικρινής συνεργασία βοηθούν στην επίτευξη ικανοποιητικων αποτελεσματων με τη βοήθεια ενός ειδικού.

Copyright © 2020 giannisvlontakis.gr.

Developed by Sphere Web Solutions.

LOGIN